N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Dokumenty

Rekrutacja do klasy "0" oraz klasy I 2021/2022

17.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego oraz klasy I zakwalifikowano wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski. Listy dostępne są w sekretariacie szkoły.

Prosimy rodziców o złożenie oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do szkoły (do p. Czesławy Miki lub w sekretariacie).

Rekrutacja klasy 8 do szkół ponadpodstawowych 2022

Dokumenty szkolne

Bezpieczna szkoła - procedury

Inne

Deklaracja dostępności

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

 

ZHP

Rekrutacja SP Jaszczurowa

1 %

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

CEO

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie