N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Stołówka

Posiłki

 • 9.35 – śniadanie
 • 11.20 – obiad

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jaszczurowej

Zasady organizacyjne

1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
2. Za czystość pomieszczenia odpowiadają pracownicy kuchni.
3. Jadłospis tygodniowy wywieszony jest na drzwiach do stołówki.

Wydawanie posiłków

1. Obiady wydawane są dla:

 • uczniów wnoszących opłaty indywidualne.
 • uczniów, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu
 • nauczycieli, którzy wnieśli opłaty indywidualne i pełnią dyżur przy uczniach korzystających ze stołówki.

2. Godziny w których wydawane są posiłki dla uczniów są ustalane indywidualnie z wychowawcą danej klasy, aby zapewnić możliwość spożywania posiłków
z przyjemnością, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach na stołówce osobom nie spożywającym posiłku w tym również rodzicom uczniów.

Opłata za posiłki

1. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
2. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie 15-go dnia każdego miesiąca, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.
3. Rodzice zostaną powiadomieni o wysokości opłaty za wyżywienie za dany miesiąc do 10–go dnia miesiąca przez wiadomość od wychowawcy na dzienniku elektronicznym.
4. Za wpłaty dokonywane po terminie będą naliczane odsetki w ustawowej wysokości. Dokonane wpłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na odsetki i inne należności uboczne, a następnie na należność główną.
5. Opłaty za korzystanie z posiłków kształtują się w sposób następujący:
a) uczniowie – obiad – 3 zł
b) nauczyciele – obiad- 7 zł

 • Od 1.11.2021 r. zalecamy skorzystanie z bezgotówkowej wpłaty za wyżywienie na konto nr
 • 51 8111 1019 2002 2700 1284 0007
 • W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę
 • Powyższy numer konta służy tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za wyżywienie!

6. Płatność gotówkowa jest możliwa tylko po telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu z intendentem.

Zasady zwrotu opłaty

1. Zwrot za każdą nieobecność dziecka będzie dokonywany pod warunkiem zgłoszenia absencji u intendenta, pisząc na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do godz. 8: 30 danego dnia! Należna kwota zwrotu obliczana jest jako iloczyn ceny jednostkowej posiłku i liczby nieobecnych dni.
2. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, zwrot nie będzie dokonywany.
3. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
4. Zwrot za niewykorzystane obiady odlicza się z należności za obiad w następnym miesiącu z wyjątkiem czerwca.
5. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendenta.

Bezpieczeństwo uczniów

1. Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie spożywania posiłków.
2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków:

 • ustawiają się przy okienku gdzie wydawane są posiłki
 • po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.
 • po zjedzeniu posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Zwrot naczyń"
 • wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.

Sporządziła
Ewelina Byrska, intendent

Zobacz także

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

1,5 procent podatku dla harcerzy

1,5 procent podatku dla naszej szkoły

Szlachetna paczka w naszej szkole - liczymy na Państwa pomoc i dobre serce

Laboratoria Przyszłości

Zapisz się do ZHP - 130 DSTH z Mucharza

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Zakopane

Kraków

Warszawa, 12-14.06.2023

Warszawa, 12-14.06.2023 Klasy 4-6

Obóz harcerski Pogorzelica 2023

Obóz harcerski w Unieściu 2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Małopolski Instytut Kultury

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie