N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Ogłoszenie - rekrutacja 2022/2023

Ogłoszenie - rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej zaprasza do zapisów do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/2023.


Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej zaprasza do zapisów do:

 • oddziału przedszkolnego,
 • klasy I
 • w dniach od 14.02.2022 do 11.03.2022 r.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać od 14.02.2022 r.:

 • w oddziale przedszkolnym w godzinach: 8.00 – 13.00
 • w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły
 • na stronie internetowej szkoły: www.spjaszczurowa.mucharz.pl - poniżej

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie lub w oddziale przedszkolnym w godz. 8.00 – 13.00 (p. Czesława Mika).


Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2021/2022

1. Oddział przedszkolny prowadzi rekrutację dzieci na zasadzie powszechnej dostępności.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest:

 • w przypadku dziecka już uczęszczającego deklaracja kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego, złożona w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie
 • w przypadku nowego dziecka wniosek do dyrektora szkoły oraz karta zgłoszenia przedłożona w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie
 • po ukazaniu się wyników rekrutacji (30.04.2021) rodzic składa oświadczenie o woli przyjęcia dziecka
 • w przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż wynosi limit posiadanych miejsc (limit 25), dyrektor przeprowadza dodatkową rekrutację, ustalając jednocześnie listę rezerwową

O pierwszeństwie przyjęcia decydować będzie spełnianie następujących kryteriów:

I grupa kryteriów

 • dziecko rodziców samotnie je wychowujących
 • dziecko rodzica posiadającego orzeczony stopień niepełnosprawności (lub obojga rodziców posiadających takie orzeczenie)
 • dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
 • dziecko niepełnosprawne
 • dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
 • dziecko z rodziny wielodzietnej
 • spełnianie kryteriów z grupy I należy potwierdzić odpowiednim dokumentem

II grupa kryteriów

 • dziecko obojga rodziców pracujących

W sytuacji zwolnienia się miejsca w oddziale dzieci mogą być przyjmowane sukcesywnie w ciągu całego roku szkolnego – pierwszeństwo mają dzieci z listy rezerwowej, jeśli taka powstała po naborze.

Rezygnację z uczęszczania dziecka zapisanego do oddziału na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć na piśmie – w sekretariacie szkoły – najpóźniej do dnia 29.04.2022 r., a w szczególnych przypadkach najpóźniej do dnia 31.08.2022 r.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o pierwszeństwie przyjęcia do oddziału. Karty niekompletne lub niedokładnie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

Zobacz także:

 

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

1 procent Jawa Plus

1 procent ZHP

Zapisz się do ZHP

Obóz harcerski w Unieściu 2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie