N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Ogłoszenie - rekrutacja 2024/2025

Ogłoszenie - rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej zaprasza do zapisów do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2024/2025.


Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej zaprasza do zapisów do:

 • oddziału przedszkolnego,
 • klasy I
 • w dniach od 19.02.2024 do 08.03.2024 r.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać od 19.02.2024 r.:

 • w oddziale przedszkolnym w godzinach: 8.00 – 13.00
 • w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły
 • na stronie internetowej szkoły: www.spjaszczurowa.mucharz.pl - poniżej

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie lub w oddziale przedszkolnym w godz. 8.00 – 13.00 (p. Czesława Mika).


Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2024/2025

1. Oddział przedszkolny prowadzi rekrutację dzieci na zasadzie powszechnej dostępności.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest:

 • wniosek do dyrektora szkoły oraz karta zgłoszenia przedłożona w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie
 • po ukazaniu się wyników rekrutacji (03.04.2024) rodzic składa oświadczenie o woli przyjęcia dziecka
 • w przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż wynosi limit posiadanych miejsc (limit 25), dyrektor przeprowadza dodatkową rekrutację, ustalając jednocześnie listę rezerwową

O pierwszeństwie przyjęcia decydować będzie spełnianie następujących kryteriów:

I grupa kryteriów

 • dziecko rodziców samotnie je wychowujących
 • dziecko rodzica posiadającego orzeczony stopień niepełnosprawności (lub obojga rodziców posiadających takie orzeczenie)
 • dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
 • dziecko niepełnosprawne
 • dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
 • dziecko z rodziny wielodzietnej
 • spełnianie kryteriów z grupy I należy potwierdzić odpowiednim dokumentem

II grupa kryteriów

 • dziecko obojga rodziców pracujących

W sytuacji zwolnienia się miejsca w oddziale dzieci mogą być przyjmowane sukcesywnie w ciągu całego roku szkolnego – pierwszeństwo mają dzieci z listy rezerwowej, jeśli taka powstała po naborze.

Rezygnację z uczęszczania dziecka zapisanego do oddziału na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć na piśmie – w sekretariacie szkoły – najpóźniej do dnia 03.04.2024 r., a w szczególnych przypadkach najpóźniej do dnia 10.06.2024 r.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o pierwszeństwie przyjęcia do oddziału. Karty niekompletne lub niedokładnie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

Zobacz także:

 

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

1,5 procent podatku dla harcerzy

1,5 procent podatku dla naszej szkoły

Szlachetna paczka w naszej szkole - liczymy na Państwa pomoc i dobre serce

Laboratoria Przyszłości

Zapisz się do ZHP - 130 DSTH z Mucharza

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Zakopane

Kraków

Warszawa, 12-14.06.2023

Warszawa, 12-14.06.2023 Klasy 4-6

Obóz harcerski Pogorzelica 2023

Obóz harcerski w Unieściu 2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Małopolski Instytut Kultury

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie