N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

We wtorek 27 września przeprowadziliśmy w szkole próbny alarm ewakuacyjny. Wszystko poszło sprawnie, a bacznym okiem obserwował nas asp. sztab. dh Roman Kopeć.

Jak wyliczył dh Roman wyszliśmy ze szkoły w ciągu 1 min. Szkołę równie sprawnie opuściła przebywająca u nas młodzież i pracownicy z Ukrainy.

Przydział obowiązków i organizacja działania podczas ewakuacji w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej

Dyrektor szkoły

 • Podejmuje decyzję o ewakuacji.
 • Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 • Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją).
 • Określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia.
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły.
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
 • Alarmuje niezwłocznie osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.
 • Wzywa Państwową Straż Pożarną 998 – zgłasza zagrożenie pożarowe.
 • Powiadamia woźną i personel pomocniczy szkoły.
 • Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

Woźna/sprzątaczka

 • Wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu i składa meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.
 • Wstrzymuje wejście na teren szkoły.
 • Otwiera pozostałe drzwi ewakuacyjne szkoły.

Nauczyciele

 • Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcję w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddalają się od swojej grupy pod żadnym pozorem i są bezwzględni w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
 • Przez chwilę – oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.
 • Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).
 • Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich parami na miejsce ewakuacji zabierając tylko dziennik lekcyjny (laptop-librus).
 • W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów, po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.
 • Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostałe dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych i pomagają w akcji ewakuacyjnej.

Uczniowie

 • Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:
 • ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
 • na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.,
 • po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

Miejsce ewakuacji

 • sztuczne boisko sportowe obok szkoły

Sygnał alarmowy

 • syrena alarmowa ręczna lub dzwonek (3 dzwonki trwające po 3 s)

Próbna ewakuacja (foto D. Polan)

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

1,5 procent podatku dla harcerzy

1,5 procent podatku dla naszej szkoły

Szlachetna paczka w naszej szkole - liczymy na Państwa pomoc i dobre serce

Zakopane

Kraków

Warszawa, 12-14.06.2023

Warszawa, 12-14.06.2023 Klasy 4-6 

Laboratoria Przyszłości

Zapisz się do ZHP - 130 DSTH z Mucharza

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Obóz harcerski Pogorzelica 2023

Obóz harcerski w Unieściu 2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Małopolski Instytut Kultury

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie